Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2017, Trường Mầm non  Sen Hồng đã khẳng định thương hiệu tại Kon Tum và đang ngày càng phát triển.